Чому і як будуть вчити в 1му класі

Шановні батьки першокласників !

З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль, новий зміст Державного стандарту укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, спрямовує навчально-виховний процес на формування і розвиток духовно-моральних та інтелектуальних цінностей молодших школярів.

Державний стандарт сформовано на засадах особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту.

Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів — сформованих ключових і предметних компетентностей.

Навчання дітей буде здійснюватись за новими навчальними планами.

Робочі навчальні плани для 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572. Відповідно до мови навчання у системі початкової загальної освіти зазначеним документом передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів:

• для початкової школи з українською мовою навчання;

• для початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини;

• для початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання та з поглибленим вивченням іноземних мов;

• для спеціалізованої початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини та з поглибленим вивченням іноземних мов;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів музичного профілю;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів художнього профілю.

В  Козирській  загальноосвітній  школі  обрано навчальний план  з українською мовою навчання з вивченням російської  мови.
Робочий навчальний план

Козирської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів

з українською мовою навчання

за п’ятиденним робочим тижнем

на 2012-2013 навчальний рік

І ступінь  ( 1  клас)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

К-сть годин

 

клас

 

1

Мова і література 

(мовний  і  літературний  компонент)

Українська мова

Іноземна мова

7

1

математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

 

2

 

Мистецтво

Музичне  мистецтво

 

1

 

Технології

Трудове навчання

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

Основи здоров’я

3

1

Усього

 

19+3

Курси за вибором

 

Корисні звички

Образотворче  мистецтво

0,25

1

Навантаження  на  учня 

(без фіз.-ри  та  інд. з.)

Гранично  допустиме  навантаження  на  учня

 

   

18,25

20

Всього

 

21,25

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2012/13 навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОН  України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1—12).

Акцентуємо увагу на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.

 

Сподобалось? Поділися з друзями:

Додати коментар

Захисний код
Оновити