Чому і як будуть вчити в 1му класі

Шановні батьки першокласників !

З 1 вересня 2018 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.18 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль, новий зміст Державного стандарту укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, спрямовує навчально-виховний процес на формування і розвиток духовно-моральних та інтелектуальних цінностей молодших школярів.

Державний стандарт сформовано на засадах особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту.

Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів — сформованих ключових і предметних компетентностей.

Навчання дітей буде здійснюватись за новими навчальними планами.

Типові навчальні програми для початкової шоли затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. Освітянам пропонуються 2 типові освітні програми, кожна з яких розроблена відповідно до Державного стандарту. Педагогічна рада закладу самостійно обирає, за якою програмою буде проводити навчання, а керівник затверджує схвалену педрадою програму. До змісту програм входить пояснювальна записка, типовий навчальний план та перелік освітніх галузей. Також програмами визначені вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, загальний обсяг навчального навантаження; коротко вказано відповідний зміст навчальних предметів чи інтегрованого курсу.

Освітні галузі

Навчальні предмети

К-сть годин

 

клас

 

1

мовно-літературна

Українська мова

Іноземна мова

7

2

математика

Математика

4

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформативна

 

 

4

 

Мистецька

 

 

2

 

 

   

Фізкультурна 

Фізична культура

 

3

 

 

   

 

Акцентуємо увагу на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають вербальному оцінюванню.

 

Сподобалось? Поділися з друзями:

Додати коментар

Захисний код
Оновити