Сценарій проведення інтелект-шоу «Кращий хімік»

І конкурс «Поміряємося інтелектом» (за правильну відповідь 1 бал)

1.Формула сульфідної кислоти:

А) Н2Sб)H2SO4в) H2CO3г)  H2SO4

2. Метал, який надає листкам рослин зеленого забарвлення:

а) магній;б) купрум;в) натрій;г) алюміній

3. Хімія – наука про :

а) тварин;б) рослинв) речовини;г) гриби

4. Одиниці вимірювання кількості речовини:

а) грам;б) моль;в) літр;г) метр

5. Найменшою хімічно неподільною частиною речовини називають :

а) протони;б) електрони;в) молекули;г) атоми

6. Назвіть найпоширеніший елемент в живих організмах:

а) фосфор;б) оксисен;в) карбон;г) гідроген

 

7. Реакція між складною та простою речовинами, у процесі якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовини:

а) сполучення;б) розкладу;в) обміну;г) заміщення.

8. Хімічні елементи поділяються на групи:

а) розчинні і нерозчинні;б) тверді, рідкі й газоподібні;в) прості й складні;г) метали й неметали.

9. Лакмус під дією кислоти змінює своє забарвлення на таке:

а) синє;б) жовте;в) фіолетове;г) червоне.

10. Відносна атомна маса елемента вимірюється в одиницях:

а) атомні одиниці маси;б) грам;в) моль;г) грам\моль.

11. Закон об’ємних відношень відкрив:

а) Д.І. Менделєєв;б) М.В. Ломоносов;в) А. Авогадро;г) Ж.Л. Гей-Люссак 

12. Назвіть найпоширеніший елемент неметал на Землі:

а) сульфур;б) оксисен;в) силіцій;г) хлор

13. Валентність в  Алюмінію:

а) І;б) ІІ;в) ІІІ;г) ІУ

14. Який з наведених металів не реагує з карбонатною кислотою?

а) натрій;б) кальцій;в) залізо;г) мідь

15. Горизонтальний ряд елементів у Періодичній системі називають:

а) періодом;б) групою;в) рядом;г) підгрупою

16. Речовина, що прискорює хімічну реакцію , але не входить до складу її продуктів:

а) інгібітор;б) індикатор;в) фермент;г) каталізатор.

17. Бінарна сполука елемента з оксигеном:

а) кислота;б) оксид;в) сіль;г) основа

18. Відносна молекулярна маса натрію:

а) 16;б) 22;в) 23;г) 32.

19. Укажіть назву сполуки, формула якої NaNO3:

а) натрій гідроксид;б) натрій оксид;в) натрій нітрат;г) нітратна кіслота.

20. Метал, який за звичайних умов знаходиться в рідкому стані:

а) ртуть;б) калій;в) кальцій;г) цинк.

21. Біле, як сніг, в пошані в усіх, подобаюсь вам, на шкоду зубам. Про що йдеться?

а) борошно;б) срібло;в) цукор;г) молоко.

22. Як звали батька Менделеєва?

а) Михайло;б) Іван;в) Микола;г) Дмитро.

23. Речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугів і кислот, називають:

а) індикаторами;б) металами;в) каталізаторами;г) інгібіторами.

24. Склав витискувальний ряд металів:

а) Менделєєв;б) Ломоносов;в) Парацельс;г) Бекетов.

25. У відкритті кисню допомогли:

А) щури;б) миші;в) мухи;г) оси.

2 конкурс «Заморочки з бочки»

Учні витягують по одному питанню з бочки (правильна відповідь 1 бал)

Питання: 

1.Складні речовини , що складаються з двох елементів, один з яких оксисен. (оксиди).

2.Газ, що підтримує горіння. (кисень).

3.Складаються з атомів одного елемента (прості речовини)

4.Число, яке записують перед хімічною формулою. (коефіцієнт)

5.Реакції, під час яких з однієї речовини утворюється декілька. (реакції розкладу)

6.Спосіб виділення солі з води. (Випаровування)

7.Розклад води електричним струмом . (електроліз)

3 конкурс «Пізнай мене»

У конкурсі беруть участь 5 учнів. Дітям пропонується впізнати та виконати дослід з тих речовин, які знаходяться на столі, які демонструє вчитель. Наприклад:

1.Здійсніть реакцію, у результаті якої виділиться газ (реакція соди і оцту).

2.Доведіть , що в борошні містится крохмал (змішати борошно з водою й додати кілька крапель розчину іоду).

3.Знебарвте розчин калій перманганату (до розчину додати лимонну кислоту).

4.Дано дві пробірки (в одній розчин соди, в іншій - оцет). Визначте хімічним шляхом, що в кожній пробірці.(за допомогою лакмусу) 

5.Дослід на вибір вчителя.

4 конкурс «Гонка за лідером»

Діти обирають номінації і відповідають на питання(відповіді за 1 хвилину) . Номінації: неметали, вода,метали, походження хімічних елементів.

НЕМЕТАЛИ

1.Яка проста речовина-неметал має найвищу температуру плавлення – близько 3800 градусів (графіт, алмаз)

2.Основний компонент повітря (азот)

3.Скільки всього відомо елементів-неметалів (22)

4.В якого неметалу назва збігається з прізвищем видатного вченого, фізика та хіміка? (Бор)

5.Назвіть  найпоширеніший елемент-неметал у Всесвіті. (ГІДРОГЕН)

6.Яка речовина – неметал міститься за звичайних умов у рідкому стані? (бром).

7.Назва якого елементу неметалу  в перекладі з латини означає «той , що народжує кислоти»? (оксиген)

8.Який неметал на практиці використовують для знищення залишків ртуті? (сірку)

9.Який неметал ціниться дорожче за золото? (карбон у вигляді алмазів)

10.Який неметал вважають другим за поширеністю на Землі після оксигену? (силіцій)

ВОДА

1.Хто вперше здійснив синтез води? (А. Лавуазьє)

2.Яке повітря більш важке – сухе чи вологе  (Сухе)

3.В якому органі людини міститься найбільша кількість води? (в оці)

4.Скільки агрегатних станів має вода ? (три)

5.Як називається водна оболонка Землі? (гідросфера)

6.Як називається хімічний зв’язок між молекулами води? (водневий)

7.Яка масова частка води в організмі людини? (65%)

8.Яка температура кипіння води? (100)

9.Яка температура плавлення води? (0)

10.Найважливіший природний оксид? (вода)

МЕТАЛИ

1.Який тип хімічного зв’язку характерний для металів? (металічний)

2.Який метал посідає друге місце  у світі за обсягами виробництва після заліза? (алюміній)

3.Який метал називають рідким сріблом? (ртуть)

4.Слово-срібло, а мовчання -   _____  (золото)

5.Нитка розжарювання в електричній лампочці виготовлена з … (вольфраму)

6.Найтвердіший метал? (хром)

7.Елемент-метал, що здатний убивати мікроорганізми (аргентум)

8.Який метал найлегший (літій)

9.Який метал найважчий (осмій)

10.Найпоширеніший метал на Землі (алюміній)

ПОХОДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1.Нежиттєвий, той що народжує селітру? (Нітроген)

2. Ледачий (аргон)

3. Солодкий (берилій)

4. Смердючий (бром)

5. Той, що народжує воду (гідроген)

6. Сонячний (Гелій)

7.Колір фіалки (Іод)

8. Веселка (ірідій)

9. Той, що народжує кислоту (оксиген)

10. Рідке срібло (ртуть)

5 конкурс  «Три спроби»

Запитання до конкурсу

1.Барій

І спроба: назва цього елемента від грецького – важкий, уперше його одержав Г.Деві.

ІІ спроба: цей метал знаходиться у ІІ групі, у природі трапляється тільки у вигляді сполук, м’який, сріблясто-білий, ковкий, солі цього металу забарвлюють полум’я газового пальника в жовто-зелений колір.

ІІІ спроба: відносна атомна маса цього металу – 137.

2.Осмій

І спроба: 1 кг цього елемента коштує 14 млн доларів, назва походить від грецького – запах, відкрив його в 1804 році С. Теннант.

ІІ спроба: цей елемент належить до платинових металів, це найважча проста речовина, густина – 22,61 г\куб см

ІІІ спроба : порядковий номер цього елемента – 76.

3 .НАТРІЙ ХЛОРИД

І спроба: деякі жителі Африки платили за 1 кг цієї речовини 1 кг золота, без цього не можуть жити люди.

ІІ спроба: За рік людина споживає 6-8 кг цього продукту.

ІІІ спроба: використовується під час приготування їжі, у консервування.

 
підготувала Ткаченко Т.М. за матеріалами журналу "Хімія в школі"
 
Сподобалось? Поділися з друзями:

Додати коментар

Захисний код
Оновити