Універсальність педагогічного новаторства В.О. Сухомлинського

Згідно плану методичної роботи 24 березня 2016 року відбулося засідання педагогічної ради за темою "Універсальність педагогічного новаторства В.О. Сухомлинського."

".

 Презентація до педради:

Педрада: Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукові методи навчання

 

 

Слайд1

Розділимося на групи за кольорами.

Слайд 2

Нові соціально-економічні умови, які складаються в Україні, вимагають створення на новій філософській основі цілісної системи нового змісту освіти, який сприяв би засвоєнню підростаючим поколінням справді гуманістичної культури, побудованої на ідеалах демократії і свободи. Тим самим закладаються передумови для еволюційної зміни менталітету суспільства через школу.

Перед сучасною школою стоїть проблема підготовки випускників до життя в складних умовах ринкової економіки, у відповідності із соціальним запитом суспільства формувати інтелектуальну творчу особистість.

Надаючи важливого значення освіті та науці у становленні та розвитку молодої держави, передова громадськість і освітяни України з перших днів незалежності поставили питання про надання школам і вчителям більшої самостійності та свободи у творчих пошуках і реформуванні освіти.

Педагогічна рада "Формування життєвих компетентностей учнів за допомогою кейс технологій"

____________________________________________________________________________________

скачати матеріали педагогічної ради:

(Слайд 1)

Потік інформації у сучасному світі вимагає застосування таких методів навчання, які дозволили б ефективно передавати доволі великий обсяг знань, забезпечили високий рівень оволодіння матеріалом, який вивчається. Сьогодні основні методичні інновації пов’язані з використанням активних, або як їх ще називають інтерактивних, методів навчання. Суть їх полягає у тому, що навчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого школярі навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватись з іншими людьми.

Учителю, перед ім'ям твоїм...

Життєві шляхи - як ріки, а ріки - як життєві шляхи. Одні несуть свої води тихо й незворушно, інші ж вирують, намагаються знести каміння зі шляху, шукаючи нові русла. Саме такий неспокійний шлях обрала для себе вчителька початкових класів  Козирської  ЗОШ І – ІІІ  ступенів Ольга Миколаївна Семенишена. Професію педагога Ольга Миколаївна вважає своїм покликанням.

В 1970 році вона приїхала до наших південних степів з далекої Хмельниччини за направленням чоловіка. За роботою, сім’єю ніколи було скучати за рідними лісами і луками. То ж тепер Очаківщину вважає своєю другою малою батьківщиною. За сорок п’ять років педагогічної роботи вона спробувала не тільки вчительської долі, а й тривалий час завідувала дитячим садком в селах Солончаки та Козирка. Мудра щира людина і великий професіонал. Важко й підрахувати скількох дітей за таку тривалу трудову діяльність вона навчила основам грамоти, дала поштовх до розвитку, вселила віру в свої сили.

Романтик ольвійської землі

Справжній  вчитель  - це  не  просто  професія, це  поклик  душі і серця. А  в цьому покликанні  все: життя,  робота  і справжня творчість.

  Наш  колектив багатий на таких  людей. Але зараз  хочеться сказати про Ганну Степанівну  Заліщук  (Компанієць), яка майже  все трудове  життя викладає в  рідній  школі  українську  мову  та історію,  а  ще  вчить  дітей та  колег життєвої мудрості  та доброти.